• Sociedade limitada

    Sociedade comercial por cotas de responsabilidade limitada.